1. Všeobecné ustanovenia
  1. Prístup na tieto www stránky a použitie týchto www stránok podlieha nasledujúcim podmienkam. Prosím používajte tieto stránky iba vtedy, ak s uvedenými podmienkami súhlasíte, inak použitie týchto stránok bude automaticky považované za vyjadrenie Vášho súhlasu.
  2. Všetci užívatelia týchto stránok súhlasia s tým, že používajú www stránky a ich obsah na vlastné nebezpečenstvo.
  3. Autor nedáva žiadne záruky, vyhlásené ani nevyslovené, za úplnosť a správnosť informácii na týchto www stránkach. Obzvlášť si musíte byť vedomí, že tieto informácie úž nemusia byť aktuálne. Autor nezodpovedá za náhradu škody alebo újmu na zdraví vzniklú na základe, alebo v súvilosti s nasledujúcimi dôvodmi: z prístupu, alebo nemožnosti prístupu, z použitia, alebo nemožnosti použiť tieto www stránky, alebo faktu, že ste sa spoliehali na informácie poskytované týmito www stránkami. Pokiaľ sú podávané rady alebo doporučenia, mali by byť chápané ako nezáväzné.
  4. Autor môže kedykoľvek čiastočne alebo úplne upraviť tieto stránky alebo ich odstrániť z internetu úplne. Všetky ochranné známky, materiály, dokumenty, ilustrácie a grafy publikované na týchto www stránkach sú predmetom autorských práv. Ich kopírovanie, distribúcia, úpravy alebo použitie v pozmenenej forme je bez predchádzajúceho súhlasu autora zakázané.
  5. Odkazy na ďalšie stránky sa poskytujú užívateľom internetu iba kôli ich pohodliu. Užívatelia navštevujú tieto www stránky na vlastné nebezpečenstvo.
 2. Prehlásenie o ochrane osobných údajov
  1. Tieto www stránky môžete navštíviť a použiť bez toho, aby ste autorovi poskytli akékoľvek osobné údaje. Niektoré dáta získané v priebehu Vašich návštev sú z bezpečnostných dôvodov ukladané na server. Ide napr. o www stránku, z ktorej ste prišli na túto stránku a Vaša IP adresa. Tieto dáta však nie sú používané k Vašej identifikácii.
  2. Pre prispôsobenie www stránok Vašim potrebám a zvýšniu účinnosti sa na niektorých stránkch používajú tzv. Cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači, aby identifikovali počítač, ktorý sa používa pre pripojenie k www stránkam. Väčšina prehliadačov je nastavených tak, že Cookies automaticky príjma. Ukladanie Cookies však môžete zrušiť, alebo nastaviť prehliadač tak, aby Vás vždy informoval predtým, než uloží Cookies do Vašeho počítača.
  3. Tieto stránky môžu obsahovať i odkazy na iné severy s užitočnými informáciami. Zásady ochrany osobných údajov popísané tu však na iných serveroch nemusia platiť. Ak máte záujem o informácie o spôsobe zberu a ich distribúcie údajov, kontaktujte priamo prevádzkovateľa konkrétnych www stránok.