Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Logo ZSSK

Číslo dopravcu a oficiálna skratka: 9020 ZSSK

Sídlo: Rožňavská 1, 832 72 Bratislava

telefón: 18 188, +421 24 48 58 188

www: www.slovakrail.sk

e-mail: info@slovakrail.sk

Facebook: ZSSK na Facebooku

Informácie o prepravných podmienkach a cenách cestovného: Prepravný poriadok ZSSK

RegioJet, a.s.

Logo RJSK

Číslo dopravcu a oficiálna skratka: 9044 RJSK

Sídlo: Obchodná 48, 811 06 Bratislava

telefón: +421 2 2050 2020

www: www.regiojet.sk

e-mail: info@regiojet.sk

Facebook: RegioJet SK Facebooku

Informácie o prepravných podmienkach a cenách cestovného: prepravné poriadky, tarify a zľavy

Leo Express, a.s.

Logo LE

Číslo dopravcu a oficiálna skratka: 9059 LE

Sídlo: Řehořova 908/4, 130 00 Praha 3 (Česká republika)

telefón: (+420) 840 842 844

www: www.le.cz

e-mail: info@le.cz

Facebook: LEO Express na Facebooku

Informácie o prepravných podmienkach a cenách cestovného: zmluvné prepravné podmienky

Arriva vlaky, s.r.o.

Logo ARVSK

Číslo dopravcu a oficiálna skratka: 9066 ARR

Sídlo: Křížiková 148/34, 186 00 Praha 8 - Karlín

telefón: (+420) 725 100 725

www: www.arriva-vlaky.cz

e-mail: info@arriva-vlaky.cz

Facebook: Arriva vlaky na Facebooku

Informácie o prepravných podmienkach a cenách cestovného: prepravné podmienky a tarify

Posledná aktualizácia: 17.6.2017