Informujeme Vás, že na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenie, poskytovanie funkcií sociálnych sietí, prispôsobenie obsahu používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov. Pre viac informácií si prečítajte naše podmienky používania ktoré sú platné od 9.6.2018. Spracovaniu cookies môžete zabrániť zmenou nastavenia vo vašom internetovom prehliadači.

Prečo je to tak?

V priebehu roka 2019 sa stali 2 významné udalosti, ktoré prevádzku nášho projektu ovplynili.

  1. Veľká porucha servera
  2. Strata prístupu k údajom o polohe vlakov

Vďaka dobrým ľuďom, ktorý nás podporili predovšetkým materiálne, sa nám následky prvého problému podarilo odstrániť a ešte v decembri 2019 sa nám podarilo sprevádzkovať nový server, ktorý sme nabili úplne novými technológiami. V súčasnosti postupne prebieha upravovanie kódov pre prípad budúceho vyriešenia aj druhého problému.

Pri tomto sme však narazili na pre nás väčší problém a to financovanie. V priebehu 3. štvrťroka 2019 sme jednali so Železnicami Slovenskej republiky o podmienkach oficiálneho prístupu k údajom o polohe vlakov. Zmluvu o poskytovaní údajov sme so ŽSR neuzavreli s ohľadom na 2 faktory: cena za prístup k údajom a zároveň podmienka, že aj po uhradení potrebných poplatkov a uzavretí zmluvy odbor dopravy ŽSR nepovoľuje ďalšie spracovanie a vyhodnhocovanie údajov o polohe vlakov, čo je primárnym zmyslom fungovania tohoto webu.

Napriek uvedeným úskaliam však naďalej veríme, že sa nám v budúcnosti s uvedenou sitáciou podarí pohnúť smerom vpred a to predovšetkým pre zlepšenie informovanosti cestujúcej verejnosti a preto sme sa rozhodli na teraz ponechať web funkčný aspoň v oklieštenej podobe.

Čo dovtedy?

Pre zistenie polohy a meškania vlakov na území Slovenskej republiky je naďalej možné použiť oficiálne aplikácie ŽSR dostupné online.

V druhom rade sa Vám chceme poďakovať za minulú aj súčasnú priazeň pre projekt. Počas roka 2019, presnejšie 21. júla, naša stránka zaznamenala veľký miľnik a to presne 1 milión unikátnych návštevníkov, čo len podčiarkuje záujem o web zo strany verejnosti a za čo sme veľmi vďační.

Ak by ste mali záujem podporiť náš projekt aj aktívnejšie, sme ochotní v prípade dostatočného množšstva vyzbieraných finančných prostriedkov uzavrieť zmluvu o poskytovaní údajov so ŽSR aj napriek jej obmedzeniam (popísané vyššie) a dať tak do prevádzky aspoň "živé" dáta o polohe a meškaní vlakov. Poukázať dobrovoľné príspevky je možné prostredníctvom PAY by square kódov umiestnených na našej stránke ktoré obsahujú už predvyplnené platobné údaje.

Externé zdroje

Meškanie a mimoriadnosti ZSSK na Twitteri

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. spustila na sociálnej sieti Twitter svoj oficiálny profil, na ktorom informuje o vzniknutých meškaniach a iných mimoriadnostiach v doprave. Profil ZSSK, a.s. na Twitteri nájdete tu:

Oficiálne aplikácie ŽSR

Železnice Slovenskej republiky ako správca železničnej infraštruktúry a prevádzkovateľ železničných informačných systémov na Slovensku spustili na svojich internetových stránkach viaceré oficiálne aplikácie pre prezentovanie údajov o polohe vlakov, ktoré vznikli aj ako odpoveď na dlhodobé iniciatívy našej, či stránok mnohých ďalších projektov ktoré sa tejto problematike venovali. Prinášame Vám zoznam odkazov na tieto oficiálne aplikácie:

Údaje o meškaní vlakov - tabuľková forma Mapa polohy a meškania vlakov Staničné informačné tabule
ŽSR tabuľka meškania vlakov ŽSR mapa ŽSR staničné tabule

Zároveň sa Vám touto cestou chceme poďakovať že aj napriek uverejneným oficiálnym aplikáciám do ktorých Železnice Slovenskej republiky investujú nemalé finančné prostriedky, zachovávate nášmu projektu, ktorý zostáva plne prístupný bezplatne a bez reklamy, priazeň a naďalej ho pravidelne navštevujete.

>