Filtrovať tabuľku:
všetky vlaky | rýchliky | vlaky Regiojet | vlaky LeoExpress | Tatranské elektrické železnice TEŽ | Ozubnicová železnica OŽ

Fotografia © Ing. Michal Plíhal (railpage.net)

Tatranská zubačka OŽ Štrba - Štrbské Pleso

Stránka sa automaticky obnoví o s.

Informácia: meškanie označené ikonou indikuje meškanie generované prevádzkovým informačným systémom ŽSR a nie je potvrdené. Ak vlak generuje meškanie počas doby dlhšej ako 20 minút, môže to znamenať že vlak stojí buď v stanici alebo na trati medzi stanicami z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie. Za správnosť uvedeného meškania nenesieme zodpovednosť.

 

Vlak Východzia stanica Čas odchodu Naposledy
aktualizované
Informácia zo stanice Meškanie vlaku
Cieľová stanica Čas príchodu
Os 8003 Štrbské Pleso OŽ 06:20 dnes / 06:23 Štrbské Pleso OŽ ide načas
Štrba OŽ 06:38
Os 8004 Štrba OŽ 07:01 dnes / 07:06 Štrba OŽ ide načas
Štrbské Pleso OŽ 07:16
Os 8005 Štrbské Pleso OŽ 07:20 dnes / 07:23 Štrbské Pleso OŽ ide načas
Štrba OŽ 07:38
Os 8006 Štrba OŽ 07:46 pred 24 min. Štrba OŽ ide načas
Štrbské Pleso OŽ 08:01
Os 8007 Štrbské Pleso OŽ 08:14 pred 2 min. Štrbské Pleso OŽ ide načas
Štrba OŽ 08:32