Filtrovať tabuľku:
všetky vlaky | rýchliky | vlaky Regiojet | vlaky LeoExpress | Tatranské elektrické železnice TEŽ | Ozubnicová železnica OŽ

Fotografia © Ing. Michal Plíhal (railpage.net)

Tatranská zubačka OŽ Štrba - Štrbské Pleso

Stránka sa automaticky obnoví o s.

Informácia: meškanie označené ikonou indikuje meškanie generované prevádzkovým informačným systémom ŽSR a nie je potvrdené. Ak vlak generuje meškanie počas doby dlhšej ako 20 minút, môže to znamenať že vlak stojí buď v stanici alebo na trati medzi stanicami z dôvodu vzniku mimoriadnej situácie. Za správnosť uvedeného meškania nenesieme zodpovednosť.

 

Vlak Východzia stanica Čas odchodu Naposledy
aktualizované
Informácia zo stanice Meškanie vlaku
Cieľová stanica Čas príchodu
Os 8027 Štrbské Pleso OŽ 17:44 dnes / 17:50 Štrbské Pleso OŽ ide načas
Štrba OŽ 18:02
Os 8028 Štrba OŽ 18:26 dnes / 18:35 Štrba OŽ 5 min.
Štrbské Pleso OŽ 18:41
Os 8029 Štrbské Pleso OŽ 18:44 dnes / 18:48 Štrbské Pleso OŽ 2 min.
Štrba OŽ 19:02
Os 8030 Štrba OŽ 19:26 pred 9 min. Štrba OŽ ide načas
Štrbské Pleso OŽ 19:41